​STANDARD IFS BROKER

Sa razvojem globalnog tržišta i rastom lanaca snabdevanja, raste i broj izvora i načina snabdevanja sirovinama i proizvodima. Brokeri, agenti i uvoznici  se javljaju kao veza između  proizvođača i trgovaca.

Sa razvojem globalnog tržišta i rastom lanaca snabdevanja, raste i broj izvora i načina snabdevanja sirovinama i proizvodima. Brokeri, agenti i uvoznici  se javljaju kao veza između  proizvođača i trgovaca.

IFS Broker je standard kreiran da osigura bezbednost i kvalitet proizvoda i ima ulogu da poveže sve učesnike u lancu (proizvođač, logistika) na putu proizvoda do krajnjeg korisnika.  Partneri na tržištu očekuju da će brokeri, agenti i uvoznici saopštiti proizvođačima zahteve za proizvodima i da će se specifikacije razumeti i primeniti. IFS broker standard proverava da li posrednici/uvoznici primenjuju odgovarajuće mere bezbednosti hrane u svojim procesima, kako bi se osiguralo da njihovi dobavljači postupaju u skladu sa zahtevima za kvalitet i bezbednost hrane i da prate usaglašenost proizvoda, s krajnjim ciljem da isporučeni proizvodi od strane posrednika/uvoznika budu u skladu sa bezbednosnim zahtevima i ugovorenim specifikacijama.

Obim šeme sertifikacije obuhvata:

·        Brokere za hranu/HPC/ambalažu

·        Trgovinske agencije

·        Uvoznike

PREDNOSTI SERTIFIKACIJE PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA IFS BROKER

Prednosti šeme IFS sertifikacije čini mogućnost da se ponudi niz ključnih pogodnosti kompanijama koje teže izvrsnosti u kvalitetu, bezbednosti hrane i zadovoljstvu kupaca i traže konkurentsku prednost na svom tržištu.