​IFS Broker i BRC A&B domaći auditor!

Sa ponosom objavljujemo da TMS CEE sada u svojim redovima ima i auditora za standarde IFS Broker i BRC A&B (Agents and Brokers), koji je prvi odobreni auditor za ove standarde u  Srbiji.

Sa ponosom objavljujemo da TMS CEE sada u svojim redovima ima i auditora za standarde IFS Broker i BRC A&B (Agents and Brokers), koji je prvi odobreni auditor za ove standarde u  Srbiji.

Pored standarda IFS Food, IFS Logistics, BRC Food (uključujući FSMA modul), ISO i FSSC 22000, našim klijentima sada pružamo mogućnost angažovanja domaćeg auditora i za standarde IFS Broker i BRC A&B.

Ovim nudimo smanjenje troškova klijentima i omogućujemo brže pružanje usluge kompanijama koja se sertifikuju.