CorD magazin - intervju

Direktor marketinga TMS, Kruna Gavović, dala je intervju uglednom magazinu CorD, u broju posvećenom Nemačkoj

Direktor marketinga TMS, Kruna Gavović, dala je intervju uglednom magazinu CorD, u broju posvećenom Nemačkoj:

VEST