​Boško Gavović - član Nadzornog odbora ATS

Odlukom Vlade Republike Srbije od 1. jula 2021. godine, Direktor TMS CEE d.o.o. Beograd, Boško Gavović imenovan je za člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Odlukom Vlade Republike Srbije od 1. jula 2021. godine, Direktor TMS CEE d.o.o. Beograd, Boško Gavović imenovan je za člana Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Verujemo da je članstvo u Nadzornom odboru jednog ovakvog tela i najbolja potvrda misije koju TMS vrši pune dve decenije, a to je da kvalitet obavezuje i na svoj način objedinjuje sve nas – klijente, ljude i sredinu u kojoj živimo.