ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Važnost upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu prepoznaje se, ne samo od strane zaposlenih već i od svih zainteresovanih strana – poslodavaca, kupaca, isporučioca, osiguravajućih društava, akcionara i društva u celini.

Najpoznatiji standard za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu BS OHSAS 18001:2007 je u martu 2018. godine dobio svog naslednika u standardu ISO 45001:2018. Ovim standardom povlači se i zamenjuje standard OHSAS 18001:2007 koji prestaje da važi 11. marta 2021.

ISO 45001 je odlično rešenje i odgovor na porast izazova pred kojima stoje organizacije u pogledu porasta broja povreda na radu, trajanja bolovanja, izgubljenih radnih dana, pooštravanja propisa iz ove oblasti, porasta medicinskih troškova i slično.

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse. Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

Koristi od primene OHSAS 18001 / ISO 45001: 

  • Ušteda novca - kroz smanjenje direktnih i indirektnih troškova nastalih kao posledica nesrećnih slučajeva, bolesti i drugih faktora; 
  • Povećanje produktivnosti - kroz smanjenje zastoja izazvanih bolestima ili povredama radnika;
  • Smanjenje rizika – za ljudske resurse organizacije u svakom radnom okruženju;
  • Sticanje konkurentske prednosti – kroz demonstriranje interesnim stranama da  je organizacija usklađena sa OH&S putem sertifikacije;
  • Poboljšanje transparentnosti – jasnije razumevanje sigurnosnih procesa u  organizaciji.

Zašto izabrati TMS? 

TMS, kao partner TÜV SÜD, pruža mogućnost sertifikacije vašeg sistema menadžmenta  prema zahtevima standarda OHSAS 18001/ISO 45001 od strane sertifikacionog tela TÜV SÜD, pod nemačkom Dakks akrediatacijom.   

TÜV SÜD predstavlja globalnog lidera u sertifikaciji sistema menadžmenta, koji je do današnjeg dana izdao više od 54.000 sertifikata. Naši posvećeni i iskusni auditori širom sveta govore vašim maternjim jezikom i pomoći će vam u istraživanju mogućnosti integracije vašeg sistema menadžmenta kvalitetom sa drugim sistemima menadžmenta.  

Takođe, možete izabrati sertifikaciju vašeg sistema od strane sertifikacionog tela TMS, pod domaćom ATS akreditacijom.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Rudnička 14

+381 11 244 11 11

+381 65 888 78 03

office@tms.rs

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu