Zavarivanje: oprema, osoblje, pogoni​

Zavarivanje: oprema, osoblje, pogoni

  • Sertifikacija pogona za zavarivanje prema zahtevima standarda EN 1090-1, EN 1090-2, EN 1090-3, EN 15085-2, ISO 3834,
  • Atestacija i sertifikacija zavarivača prema zahtevima standarda ISO 9606 i EN ISO 14732 i AD 2000-HP3,
  • Izrada kvalifikacija postupka zavarivanja( WPQR) prema zahtevima ISO 15614 i ISO 15613.

Sertifikacija prema EN 15085-2

EN 15085 je još jedna serija standarda koja se odnosi na zavarivanje. Za razliku od standarda serije EN ISO 3834 koji se mogu primeniti na sve proizvode, standard EN 15085 se odnosi na izradu delova na železnici. Svaki od delova standarda, kojih ima ukupno 5, ima svoju specifičnost, a opet svi se odnose na izradu delova zavarivanjem metalnih delova isključivo na železnici. Sertifikacija proizvođača odvija se u skladu sa zahtevima EN 15085-2. Inspektori koji imaju ovlašćenja za proveru u skladu sa ovim standardom, proveravaju proizvođača sa stanovišta kompetentnosti osoblja, adekvatnosti opreme i infrastrukture. Ono sa čim se možemo pohvaliti je svakako i auditor za EN 15085-2, koji je jedan od retkih, ne samo u Srbiji već i u okruženju.

Sertifikacija organizacije prema EN ISO 3834

EN ISO 3834 je serija standarda koji se bave kvalitetom zavarenih spojeva koji nastaju topljenjem metalnih materijala i nije vezana za vrstu proizvoda. Za većinu proizvodnih firmi je poželjno da imaju sertifikat, koji je od nezavisne, sertifikacione kuće, izdat u skladu sa nekim od standarda iz serije EN ISO 3834.

Svaki od standarda iz serije EN ISO 3834 definiše odgovarajuće zahteve koje proizvođač zavarenih delova mora da ispuni, kako u radionici tako i na gradilištu. Zahtevi se odnose prvenstveno na kompetentnost osoblja i adekvatnost opreme i infrastrukture. Ispunjavanje ovih zahteva predstavlja garanciju da je zavarivanje, kao jedan od specijalnih i važnih procesa, izvedeno na odgovarajući način i time proizvođač dokazuje svoju sposobnost da proizvede zavaren proizvod i/ili konstrukciju u skladu sa zahtevanim kriterijumima.

Dugogodišnje iskustvo je potvrdilo da jedan od glavnih zahteva standarda EN ISO 3834-2, kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) i zapošljavanje kompetentnog kadra u zavarivanju, daju sigurnost da će se dobiti proizvod koji ispunjava definisane zahteve kvaliteta.

Sertifikati za zavarivače – serija EN ISO 9606

Izdati Sertifikati za zavarivača u skladu sa nekim od standarda iz serije EN ISO 9606 su lični sertifikati koji služe kao dokaz da zavarivač ima sposobnost da zavarivanje delova izvrši u skladu sa zahtevima odgovarajuće tehnologije zavarivanja.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record)

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) je postupak u kome nezavisna, sertifikaciona kuća praktično daje sertifikat koji znači da je tehnologija zavarivanja koju koristi proizvođač, potvrđena i dokazana.

Kvalifikacija tehnologije zavarivanja se vrši u skladu sa mnogobrojnim standardima serije EN ISO 15614 i/ili standardom EN ISO 15613. Svaki od standarda iz pomenute serije odnosi ne na odgovarajuću oblast/postupak/vrstu materijala kod  zavarivanja metalnih materijala.

Proizvođač u skladu sa odgovarajućim standardom priprema uzorke koje zavaruje u prisustvu inspektora zavarivanja. Svaki od uzoraka se šalje u akreditovanu laboratoriju gde se vrše ispitivanja sa i bez razaranja. Vrste i obim ispitivanja su definisani u odgovarajućem standardu. Nakon dobijanja pozitivnih rezultata, nezavisna kuća izdaje dokument koji je praktična potvrda tehnologije zavarivanja određenim postupkom. Zavarivačima koji zavaruju probne komade, izdaju se sertifikati za zavarivača u skladu sa nekim od standarda iz serije EN ISO 9606.

Kontakt

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu