TMS CEE na Danima kvaliteta

Na ovogodišnjim, tradicionalnim, Danima kvaliteta u organizaciji FQCE i časopisa Kvalitet, TMS CEE je bio prisutan kroz predavanje Boška Gavovića na temu “Family Friendly Enterprise (FFE) – pet godina kasnije i aktuelni trendovi u sertifikaciji”

Na ovogodišnjim, tradicionalnim, Danima kvaliteta u organizaciji FQCE i časopisa Kvalitet, TMS CEE je bio prisutan kroz predavanje Boška Gavovića na temu “Family Friendly Enterprise (FFE) – pet godina kasnije i aktuelni trendovi u sertifikaciji”. Istaknuto je da je koncept FFE zaživeo i da danas u Srbiji preko 20.000 radnika radi u preduzećima koja su Family Friendly..