„Šta jedemo?“

Na trećoj međunarodnoj konferenciji o bezbednosti hrane i pića „Šta jedemo?“, koja je održana 31. maja u hotelu “Hilton” u Beogradu, u organizaciji sertifikacionog i kontrolnog tela TMS CEE, Gospodin Nenad Dolovac, savetnik ministra poljoprivrede, otvarajući konferenciju izneo je pregled situacije u oblasti bezbednosti hrane u Srbiji danas i istakao je da je ona u evropskim okvirima.

Na trećoj međunarodnoj konferenciji o bezbednosti hrane i pića „Šta jedemo?“, koja je održana 31. maja u hotelu “Hilton” u Beogradu, u organizaciji sertifikacionog i kontrolnog tela TMS CEE, Gospodin Nenad Dolovac, savetnik ministra poljoprivrede, otvarajući konferenciju izneo je pregled situacije u oblasti bezbednosti hrane u Srbiji danas i istakao je da je ona u evropskim okvirima. Takođe je naveo da se vrši usaglašavanje nacionalne regulative sa evropskom, što nije nimalo lak zadatak, s obzirom na to da se 2/3 svih propisa koje treba usvojiti odnosi na oblast poljoprivrede. Izjavio je da je otvorena Nacionalna laboratorija za mleko, što će omogućiti značajno bolje praćenje proizvođača u ovoj oblasti.

Gospodin Nenad Vujović, pomoćnik ministra poljoprivrede, izneo je da je izvršen prelazak sa starog modela na novi model inspekcijskog nadzora, zasnovan na proceni rizika, što je već počelo da daje pozitivne rezultate u oblasti inspekcijskog nadzora, a čime je ostvaren delotvorniji rad poljoprivredne inspekcije u skladu sa EU standardima

Takođe, panelisti su izneli prezentacije sa značajnim podacima i najnovijim saznanjima o trendovima u IFS sertifikaciji, kontroli bezbednosti aluambalaže, dizajniranoj hrani životinjskog porekla, značaju integriteta sertifikata, opasnostima u hrani i kako ih sprečiti, organskom šećeru, odbrani od prevara u hrani, kvalitetu sirovog mleka, kvalitetu pijaćih voda u 21. veku, značaju unosa selena u organizam, kao i o programu IPARD.