Pripremna nastava za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu

TMS CEE organizuje Pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu.

TMS CEE organizuje Pripremnu nastavu za polaganje stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu. Obuka će biti organizovana 13., 14. i 15. juna 2018. godine u prostorijama Edukativnog centra TMS Akademije.

Obuka je namenjena licima koja nameravaju da polažu stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i poslodavcima i zaposlenima koji žele da se osposobe za samostalnu izradu Akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini.

Po završetku obuke, polaznici ovladavaju potrebnim veštinama i znanjima za polaganje posebnog dela stručnog ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da se upoznaju sa sardžajem i temama opšteg dela napredpomenutog ispita.

Više informacija klikom na link.