​ODRŽAN XIX NACIONALNI I V MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP“SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST”

U organizaciji Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, na Kopaoniku je od 29. novembra do 1. decembra 2017. godine održan skup koji je okupio preko 250 učesnika.

Na okruglom stolu “Primeri dobre prakse – Jake strane organizacije”, direktor kompanije TMS CEE Boško Gavović je govorio o tome kako primena LSS koncepta može da dovede do pozitivne promene korporativne kulture uz poboljšanje ekonomskih efekata.

Skup je organizovan uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akreditacionog tela Srbije i Instituta za standardizaciju Srbije

Širi izveštaj možete pronaći na:  https://aqss.rs/skupovi/izvestaj-2017-skup/