​Obuka za GDPR

Da li skupljate, obrađujete ili posedujete podatke o ličnosti državljana EU?

Da li je vaša kompanija sprovela sistemsku edukaciju zaposlenih u cilju podizanja nivoa svesti o potrebi zaštite podataka o ličnosti i mogućim posledicama? Da li je top menadžment vaše kompanije upoznat sa odredbama GDPR-a?

Da li skupljate, obrađujete ili posedujete podatke o ličnosti državljana EU?

Da li je vaša kompanija sprovela sistemsku edukaciju zaposlenih u cilju podizanja nivoa svesti o potrebi zaštite podataka o ličnosti i mogućim posledicama?

Da li je top menadžment vaše kompanije upoznat sa odredbama GDPR-a?

GDPR je Opšta regulativa o zaštiti podataka ličnosti građana EU. Svaka kompanija ili organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke državljana EU će morati da se pridržava GDPR pravila, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU. GDPR stupa na snagu 25. maja 2018. godine, kada primena regulative postaje obavezujuća.

Kazne u slučaju da dođe do “curenja” ličnih podataka mogu se kretati do visine od 4% globalnog godišnjeg prometa ili 20 miliona evra.

TMS CEE d.o.o. organizuje jednodnevnu ''Osnovnu obuku za GDPR'', u ponedeljak, 02. aprila 2018. godine, u 10.00 časova, u sali za edukativne treninge, ulica Rudnička broj 2 u Beogradu.

Obuka je namenjena kompanijama i njenim zaposlenima, koji na bilo koji način obrađuju lične podatke državljana Evropske Unije. Osnovna obuka za GDPR ima za cilj da pojasni koje su neophodne radnje za usaglašenost poslovanja kompanije sa GDPR regulativom, kao i da polaznici steknu osnovna znanja o pojmovima i zahtevima.

Osnovnu GDPR obuku će održati konsultanti: Milica Golubović, Kruna Gavović, Boško Gavović i Predrag Tomić.

Po završetku polaznici dobijaju potvrdu o pohađanoj obuci.

Dodatne informacije klikom na link.

Kontakt: 011 244 11 11 ili pišite na: office@tms.rs