Novi standardi pod akreditacijom - SRPS ISO/IEC 27001:2014 i SRPS EN ISO 13485:2017

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta TMS CEE je od ATS-a 13.8.2019. dobilo novi obim akreditacije, koji pored postojećih standarda, sada obuhvata i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom – medicinska sredstva prema standardu SRPS EN ISO 13485:2017.

Sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta TMS CEE je od ATS-a 13.8.2019. dobilo novi obim akreditacije, koji pored postojećih standarda, sada obuhvata i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom – medicinska sredstva prema standardu SRPS EN ISO 13485:2017.

Time je sadašnjim i budućim klijentima TMS-a omogućeno da dobiju nove i naročito tražene usluge sertifikacije u oblasti menadžmenta bezbednošću informacija, kao i usluge sertifikacije u oblasti medicinskih sredstava. 

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti TMS CEE doo je prvu akreditaciju dobilo 30.6.2014, a danas je akreditovano kao: sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, kontrolno telo tipa „A“ i kao sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta. 

Obim akreditacije TMS možete videti na: http://www.registar.ats.rs/