"Nastavljamo sa internacionalizacijom i u 2020. godini - The Economist "The World in 2020"

TMS CEE će nastaviti i u 2020. godini sa širenjem kompanije na nova tržišta, i daljim povećanjem portfolija usluga.