ISO 9001:2015 - INTERNI AUDITOR

Nova ISO 9001:2015 obuka za internog auditora je zakazana za 20. i 21.11.2018. godine i biće održana u prostorijama TMS Akademije (Rudnička 2, Beograd)

Prijavi se klikom na link.