OHSAS 18001 - Bezbednost i zdravlje na radu

Šta predstavlja OHSAS 18001?

Sertifikaciona šema OHSAS 18001 se zasniva na standardu za zaštitu zdravlja i  bezbednost na radu (OH&S). Šema je kreirana na način da omoguci organizacijama da kontrolišu rizike i poboljšaju svoje performance u  oblasti OH&S.   

OHSAS 18001, prokativno i preventivno, stavlja naglasak na preventivno upravljanje faktorima rizika kroz identifikaciju i procene verovatnoće i ozbiljnosti opasnosti na radnom mestu.  

Sertifikacija prema zahtevima OHSAS 18001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i poboljšaju svoje performanse.     


Zašto je OHSAS 18001 važan? 

OHSAS 18001 je, pored sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta  životnom sredinom, jedan od osnovnih sistema menadžmenta koji je veoma bitan za poslovanje organizacije. On će pomoći organizaciji da smanji direktne i indirektne troškove kroz sprečavanje povreda na random mestu.  Potvrđivanjem usklađenosti sa OHSAS 18001, organizacija štiti  od rizika svoje interesne strane – zaposlene, dobavljače i korisnike. Sertifikacija če potvrditi da je organizacija primenila sveobuhvatni sistem da bi obezbedila zdravlje i bezbednost na radu.  

Koristi od primene OHSAS 18001:  

  • Ušteda novca - kroz smanjenje direktnih i indirektnih troškova nastalih kao posledica nesrecnih slučajeva, bolesti i drugih faktora;  
  • Povećanje produktivnosti - kroz smanjenje zastoja izazvanih bolestima ili povredama radnika; 
  • Smanjenje rizika – za ljudske resurse organizacije u svakom radnom okruženju; 
  • Sticanje konkurentske prednosti – kroz demonstriranje interesnim stranama da  je organizacija usklađena sa OH&S putem sertifikacije; 
  • Poboljšanje transparentnosti – jasnije razumevanje sigurnosnih procesa u  organizaciji.

Zašto izabrati TMS? 


TMS, kao partner TÜV SÜD, pruža mogućnost sertifikacije vašeg sistema menadžmenta  prema zahtevima standarda OHSAS 18001 od strane sertifikacionog tela TÜV SÜD, pod nemačkom Dakks akrediatacijom.   

TÜV SÜD predstavlja globalnog lidera u sertifikaciji sistema menadžmenta, koji je do današnjeg dana izdao više od 54.000 sertifikata. Naši posveceni i iskusni auditori širom sveta govore vašim maternjim jezikom i pomoći će vam u istraživanju mogućnosti integracije vašeg sistema menadžmenta kvalitetom sa drugim sistemima menadžmenta.  

Takođe, možete izabrati sertifikaciju vašeg sistema od strane sertifikacionog tela TMS, pod domaćom ATS akreditacijom.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Rudnička 2

+381 11 244 11 11

+381 65 888 78 03

office@tms.rs

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu