NOVA USLUGA - GDPR

GDPR je Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti građana EU, odnosno, General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja tih podataka. To znači da će svaka kompanija ili organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke o ličnosti građana EU morati da se pridržava GDPR pravila, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU. Od 25. maja 2018. godine, GDPR stupa na snagu. Kazne za kršenje pravila iznose do 4% ukupnog prihoda kompanije na godišnjem nivou, odnosno i do 20 miliona evra za velike sisteme i internacionalne kompanije.

Pod podacima o ličnosti se pored imena i prezimena smatraju svi oni podaci preko kojih se „dolazi“ do osobe (JMBG, e-mail, IP adresa, broj poseta nekom sajtu) iako njen identitet nije  poznat. Svaka aktivnost u vezi sa ovim podacima smatra se obradom, pa i one najmanje invazivne kao što su prikupljanje bez mogućnosti uvida, čuvanje podataka i slično.

Ukoliko je vaše poslovanje na bilo koji način povezano sa podacima koji se odnose na fizička lica, bilo da prikupljate podatke radi svog poslovanja ili uslužno obrađujete tuđe podatke, na vas se primenju pravila o zaštiti podataka o ličnosti i tu nema razlike između nacionalnog zakonodavstva i GDPR-a.

Stupanjem GDPR-a na snagu, može se reći da započinje sasvim nova era u odnosu na prava pojedinaca i njihove lične podatke koji se utvrđuju pravom na transparentnost obrade (Čl. 12 - 14), pravom na pristup podacima (Čl. 15), pravom na ispravak (Čl. 16), pravom na brisanje („pravo na zaborav“) (Čl. 17), pravom na ograničenje obrade (Čl. 18), pravom na prenosivost (Čl. 20), pravom na prigovor (Čl. 21), pravom usprotiviti se donošenju automatskih pojedinačnih odluka/profiliranje (Čl. 22).

Da bi vaša kompanija bila usaglašena sa GDPR-om potrebno je da pripremite, dokumentujete i uspostavite sistem upravljanja podacima. Upravo tu možemo da vam pomognemo i da vam damo jedinstveno rešenje po principu “ključ u ruke”. Postupak se sastoji od sledećih aktivnosti: 

-       Audit procesa i procedura

-       Gap analiza

-       Reinženjering organizacije

-       Upravljanje GDPR rizicima

-       Osiguranje

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu