ISO 45001 - Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Važnost upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu prepoznaje se, ne samo od strane zaposlenih već i od svih zainteresovanih strana – poslodavaca, kupaca, isporučioca, osiguravajućih društava, akcionara i društva u celini.

Najpoznatiji standard za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu BS OHSAS 18001:2007 je u martu 2018. godine dobio svog naslednika u standardu ISO 45001:2018. Ovim standardom povlači se i zamenjuje standard OHSAS 18001:2007 koji prestaje da važi 11. marta 2021.

ISO 45001 je odlično rešenje i odgovor na porast izazova pred kojima stoje organizacije u pogledu porasta broja povreda na radu, trajanja bolovanja, izgubljenih radnih dana, pooštravanja propisa iz ove oblasti, porasta medicinskih troškova i slično.

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse. Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

Koristi od primene OHSAS 18001 / ISO 45001: 

  • Ušteda novca - kroz smanjenje direktnih i indirektnih troškova nastalih kao posledica nesrećnih slučajeva, bolesti i drugih faktora; 
  • Povećanje produktivnosti - kroz smanjenje zastoja izazvanih bolestima ili povredama radnika;
  • Smanjenje rizika – za ljudske resurse organizacije u svakom radnom okruženju;
  • Sticanje konkurentske prednosti – kroz demonstriranje interesnim stranama da  je organizacija usklađena sa OH&S putem sertifikacije;
  • Poboljšanje transparentnosti – jasnije razumevanje sigurnosnih procesa u  organizaciji.

Preuzimanje

Prijavnica TMS CEE

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu