ISO 14001 - Životna sredina

Današnjim organizacijama preko su potrebne ekološki savesne aktivnosti, kao i one aktivnosti kojima se mogu očuvati resursi. Cilj bi uvek trebao biti jačanje ekonomskih i ekoloških uslova današnjice za generacije budućnosti.

Sledeći uslovi mogu pomoći u ostvarenju tog cilja: 

  • Aktivno delovanje u zaštiti životne sredine je korporativna obveza koja se ostvaruje realizacijom politike zaštite životne sredine kroz kontinualan proces poboljšanja, 
  • Sistemska definicija zaštite životne sredine s ciljevima i zadacima i njihova specifična implementacija u programe zaštite životne sredine, 
  • Jasna dokumentacija strukture, odgovornosti i procesa i odgovarajuće obrazovanje zaposlenih, 
  • Sistematska, objektivna i pravovremena revizija sistema upravljanja i efikasnosti top menadžmenta, 
  • Pomoću sistema upravljanja zaštitom životne sredine kao što je ISO 14001 i/ili EMAS možete strukturisati i efikasno organizovati navedene aktivnosti u Vašoj organizaciji, 
  • Sertifikaciona provera Vašeg sistema omogućuje Vam izlaganje efikasnosti Vaših aktivnosti zaštite životne sredine široj javnosti, državnim institucijama, zaposlenima, klijentima i poslovnim partnerima, kao i mogućnost ostvarenja pozitivnog imidža i jasnog prikazivanja odgovornosti prema životnoj sredni.

Preuzimanje

Prijavnica TMS CEE

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu