Family Friendly Enterprise

Šta je Family Friendly Enterprise sertifikat?

Organizacije imaju sve veću svest o društvenoj odgovornosti i o uticaju informacija koje komuniciraju svojim zaposlenima i drugim zainteresovanim stranama. One su svesne da iza njihovog uspeha stoje zaposleni, koji predstavljaju ključni element procesa rada. Njihovo zadovoljstvo i lojalnost su od suštinskog značaja za uspešan razvoj i rast kompanije. Efekti društveno odgovornog poslovanja nisu samo kratkoročni i trenutni već donose i dugoročno pozitivne rezultate.

FFE sertifikat je postupak koji se zasniva na prinicipu društveno odgovornog upravljanja organizacijom, sa fokusom na usklađivanje rada i privatnog života.

Sertifikat predstavlja dugoročnu savetodavnu proceduru koja obezbeđuje pozitivne efekte kroz usklađivanje rada i privatnog života i odražava konkurentsku prednost sa pozitivnim ekonomskim efektima na kompaniju i dugoročnim efektima na društvo.

Postupak dobijanja FFE sertifikata?

Kroz proces sertifikacije kompanija /organizacija postavlja i uvodi posebne ciljeve i mere.

Na osnovu interne evaluacije, kompanija uz pomoć stručnog savetnika, priprema akcioni plan sprovođenja mera sa ciljem da se obezbedi bolje upravljanje procesima rada i unapređenje kvaliteta radne sredine za bolje usklađivanje posla i privatnog života.

Nakon pozitivne ocene odabranih mera od strane nezavisnog odbora revizora kompanija/ organizacija odobrava osnovni sertifikat Famili Friendly Enterprise.

Nakon 3 godine procenjuje se da li su izabrane mere bile mplementirane i ciljevi postignuti. Ako je odgovor pozitivan, kompaniji se odobrava Full sertifikat Family Friendly Enterprise koji zadržava ako je izabrala nove mere za naredne tri godine. Tokom procesa, organizacije moraju da slede plan implementacije izabranih mera i aktivnosti koje su postavljene za njih. Tokom trajanja procesa, njihov rad se prati od strane savetnika na osnovu godišnjih izveštaja.

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu