Sertifikacija čelika

U skladu sa važećom nacionalnom regulativom, pre isporuke čelika za armiranje betona na tržište Republike Srbije, neophodno je da proizvođač, njegov zastupnik, uvoznik ili distributer pribavi ispravu o usaglašenosti propisanu Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona („Sl.glasnik RS“ br.35/15 i 44/16).

Uredba se primenjuje na čelik za armiranje betona koji se ugrađuje u betonske konstrukcije, i to u obliku:

a)    šipki, valjane žice, vučene žice i proizvoda dobijenih odmotavanjem kotura;

b)    tabli mašinski zavarene mreže fabričke izrade;

c)    rešetkastih nosača.

Poslove ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovom Uredbom, na zahtev proizvođača ili njegovog zastupnika, sprovodi imenovano telo.

TMS CEE sprovodi postupak ocenjivanja usaglašenosti koji obuhvata: fabričku kontrolu proizvodnje, početno tipsko ispitivanje i stalni nadzor nad fabričkom kontrolom proizvodnje i kontrolno ispitivanje. Aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti se realizuju u saradnji sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Institutom za materijale i konstrukcije, Laboratorijom za materijale i Institutom GOŠA, Zavodom za ispitivanje i kontrolu, Smederevska Palanka.

Postupak sertifikacije koju sprovodi TMS CEE je opisan u TMS PR 05, Opštim pravilima sertifikacije čeličnih proizvoda za armiranje betona.

TMS CEE je imenovan od strane nadležnog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti čelika za armiranje betona (http://tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/Ocenjivanje-usaglasenosti/imenovanje-tela-za-ocenjivanje-usaglasenosti.html). Broj imenovanog tela je И 049.

Za sve informacije o cenama usluga sertifikacije, zainteresovani se mogu pisanim putem obratiti na e-mail adresu: office@tms.rs.

Postanite partner TMS CEE!

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu