Organska proizvodnja

Organska poljoprivredna proizvodnja predstavlja proizvodnju zdravstveno bezbedne, kvalitetne hrane na ekološki održiv način. Cilj organske poljoprivrede je da unapredi zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, života zemljišta, biljaka, životinja i ljudi. To znači: korišćenje prirodnih resursa na održiv način, razvoj organske poljoprivrede uz očuvanje eko sistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta, kao i smanjenje svih oblika zagađenja. Metode orgаnske proizvodnje podrаzumevаju primenu prirodnih postupаkа i supstаnci, а ogrаničаvаju ili potpuno eliminišu upotrebu sintetizovаnih sredstаvа.

U oblasti organske proizvodnje uloga tela koja vrše kontrolu i sertifikaciju je neminovna, a TMS CEE je prepoznao tu ulogu na pravi način. TMS CEE obavlja kontrolu i sertifikaciju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom kako bi na pravi način promovisao organsku proizvodnju, njen značaj i pomogao da se obezbedi i održi poverenje proizvođača i potrošača u organske proizvode.

TMS CEE je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. glasnik RS“ br. 30/10) i pripadajućim pravilnicima za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji (http://www.minpolj.gov.rs/organska/). Broj koda TMS CEE je RS-ORG-002.

Takođe, TMS CEE je akreditovan za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065:2016. Podaci o akreditaciji TMS CEE: http://www.registar.ats.rs.

Za sve informacije o cenama usluga kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, zainteresovani se mogu pisanim putem obratiti na e-mail adresu: office@tms.rs.

Postanite partner TMS CEE!

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu