Kontrolisanje u oblasti poljoprivrede

TMS CEE obavlja kontrolisanje usaglašenosti kvaliteta i kvantiteta roba i usluga sa specificiranim zahtevima, u okviru kojih sprovodi sledeće aktivnosti:

a)    vrši uzorkovanje, ispitivanje, merenje proizvoda i procesa, pregled prostora za skladištenje i sredstava transporta;

b)    daje mišljenje o usaglašenosti predmeta kontrolisanja sa specificiranim zahtevima,

c)    izdaje dokument o kontrolisanju.

Kontrolisanje usaglašenosti obavlja se u skladu sa:

a)    tehničkim propisima, važećim nacionalnim i međunarodnim standardima,

b)    specifičnim uputstvima korisnika usluge,

c)     sopstvenim specifikacijama, procedurama i instrukcijama.

TMS CEE obavlja kvantitativno i kvalitativno kontrolisanje u oblasti poljoprivrednih proizvoda (žitarice: pšenica, ječam, kukuruz; seme uljarica i sporedni proizvodi industrije ulja: suncokret, soja, uljana repica; šećerna repa).

Akreditovani smo za obavljanje navedenih poslova kontrolisanja od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17020:2012. Podaci o akreditaciji TMS CEE: http://www.registar.ats.rs.

Postanite partner TMS CEE!

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu