Oprema pod pritiskom PED

Oprema pod pritiskom PED

Direktiva o opremi pod pritiskom "Pressure equipment directive (PED - 97/23/EC, od jula meseca 2016 2014/68/EU) usvojena je u Evropskoj Uniji 29. maja 1997. Primena ove direktive uključuje odgovornosti proizvođača, ovlašćenih stručnjaka za nadzor i državnih institucija.  Direktiva o opremi pod pritiskom je zadužena za uspostavljanje sistema slobodnog protoka robe u okviru EU za proizvode na koje se odnosi. Svaki proizvod, koji je usklađen sa zahtevima direktive, dobija slobodu kretanja u svim državama članicama EU. 

Ukoliko proizvodite posude pod pritiskom, parne kotlove, cevovode, razmenjivače toplote, sigurnosnu i ostalu opremu pod pritiskom koju želite izvesti u EU, morate u potpunosti ispuniti zahteve ove direktive i odabrati prijavljeno telo. 

TMS je Vaš partner kod tumačenja zaheva smernica i izbora postupka ocene usklađenosti najprimerenijeg Vašim potrebama. Mi ćemo Vas savetovati u koju kategoriju mora biti svrstan Vaš proizvod i koje module ocene usklađenosti pri tome možete odabrati. U tom smislu, kod nekih modula Direktive možete odabrati da vaše proizvode proverava prijavljeno telo ili Vi sami u okviru sistema upravljanja kvalitetom čiju primenu nadzire ovlašćeno telo.

Kontakt

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu