Opšta pravila TMS CEE doo

Opšta pravila sertifikacije sistema menadžmenta služe kao informacija kompanijama koje žele da se prijave za sertifikaciju TMS CEE doo, a sadrže osnovna načela poslovanja u postupku sertifikacije.

Pravila su javno dostupna na sajtu ovom sajtu www.tms.rs, a mogu se dobiti i u štampanom izdanju na zahtev.

Kompanije koje žele da budu klijent TMS CEE doo prihvatanjem ponude/ugovorom se obavezuju na prihvatanje ovih Pravila.

Sertifikovani klijenti su u obavezi da poštuju odredbe dokumenta Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka sertifikacije koje je javno dostupno na ovom sajtu.

TMS CEE doo će zainteresovanim stranama učiniti dostupnim informaciju o sertifikovanim klijentima. Zahtev se upućuje na mejl: office@tms.rs i obavezno mora da sadrži: naziv organizacije i broj sertifikata, kao i dokument (standard) po kome je organizacija sertifikovana. TMS CEE doo će pisanim putem odgovoriti na zahtev, ukoliko isti sadrži sve neophodne podatke.

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu