IFS

IFS Standardi su jedinstveni standardni koji se odnose na hranu, proizvode i usluge. Oni osiguravaju da kompanije sertifikovane prema IFS standardima proizvode proizvode ili pružaju usluge koje su u skladu sa zahtevima kupca, i istovremeno rade na unapređenju svojih procesa.

IFS je osnovan 2003. godine pod imenom International Food Standard. Od tada, kompanija, koja beleži godišnji rast od 10,9 procenata, širi svoje poslovanje sa šest standarda i radi na globalnom nivou.

Svi materijali vezani za IFS se objavljuju u pet jezika: nemački, engleski, španski, francuski i italijanski. Cilj IFS-a je da obezbedi uporedivost i transparentnost za korisnika kroz ceo lanac nabavke, kao i da smanji troškove dobavljačima i maloprodaji. Ovi ciljevi se implementiraju ne samo od strane IFS tima već i od strane odbora IFS-a kao i ITC (IFS Tehničkog komiteta).

  • 8 standarda,
  • 16,800 sertifikata godišnje
  • 110 sertifikacionih tela,
  • 1,150 auditora,
  • 90 zemalja na 4 kontinenta,
  • 28 zaposlenih
  • Odluke donesene od strane ITC, odbora i timova

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Rudnička 14

+381 11 244 11 11

+381 65 888 78 03

office@tms.rs

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu