FSSC 22000

FSSC 22000 menadžment sistem za bezbednost hrane daje okvir za efektivno upravljanje obavezama vezanim za kvalitet i bezbednost hrane. FSSC 22000 je globalno prepoznat od strane Globalne inicijative za bezbednost hrane (GFSI) i zasniva se na postojećim ISO standardima. On pokazuje da kompanija ima robusan i efektivan menadžment sistem za bezbednost hrane spreman da ispuni sve zahteve postavljene od strane zakonodavaca, partnera i korisnika.

Od njegovog osnivanja, FSSC 22000 se pozicionirao kao vodeća šema za sertifikaciju na globalnom nivou. Razvijen kao odgovor na potrebe međunarodnog sektora hrane, FSSC 22000 pruža nezavisnu, ISO zasnovanu menadžment šemu za bezbednost hrane za ocenu preko treće strane i sertifikaciju njihovih menadžment sistema.

FSSC 22000 se u potpunosti zasniva na međunarodnim, nezavisnim standardima ISO 22000 i ISO 22003 sa tehničkim specifikacijama vezanim za ovu oblast za Prerequisite Programs i dodatnim zahtevima vezanim za šemu.

FSSC 22000 je dizajniran sa ciljem da pomogne organizacijama da uspostave i kontinualno unapređuju sisteme menadžmenta i dobru poslovnu praksu. FSSC 22000 je globalni vođa među sistemima menadžmenta za bezbednost hrane zato što:

  • U potpunosti obuhvata postojeće ISO standarde,tehničke specifikacije iz ove oblasti za PRPs, HACCP, zakonske obaveze i Principe HACCP Kodeksa.
  • Je u potupnosti prepoznat od strane GFSI.
  • Omogućava integraciju bezbednosti hrane i menadžmenta kvalitetom hrane sa drugim menadžment sistemima kao što su zaštita životne sredine, održivi razvoj i bezbednost i zaštita na radu.
  • Je vođen od strane neprofitne fondacije na čijem je čelu nezavisan Upravni odbor.
  • Povećava transparentnost lanca nabavke sredstava.
  • Omogućava malim i srednjim preduzećima da uvedu robusan menadžment sistem za bezbednost hrane koji je globalno prihvaćen.

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu