BRC

BRC je globalni standard za bezbednost hrane, obuhvata osnovne principe standarda koje su uspostavile maloprodaje, i stalno se preispituje, kako bi odražavao istovremeno i zahteve maloprodaje i njihovih isporučilaca. On pruža snažan okvir koji pomaže proizvođačima da prave bezbednu hranu, upravljaju kvalitetom proizvoda i zadovolje potrebe i očekivanja kupaca.

Standard zahteva usvajanje i primenu HACCP principa, uspostavljanje dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom, kao i primenu standarda za kontrolu fabričkog okruženja, proizvoda, procedura i osoblja.

Odnos između korisnika standarda i njihovih isporučilaca prepoznat je od strane onih koji su učestvovali u razvoju smernica za pružanje dužne marljivosti pri zaštiti, kao i kroz značajan uticaj maloprodaje na formulaciju izgleda proizvoda, i standarde koje se odnose na fabričko okruženje. Odgovornost za bezbednost i zakonitost proizvoda podeljena je između isporučilaca i maloprodaje.

Cilj BRC standarda je da definiše kriterijume kvaliteta i bezbednosti u okviru proizvodne organizacije radi isporuke hrane maloprodajama, njihovim isporučiocima ili drugim korisnicima standarda. Forma i sadržina standarda su takvi da dozvoljavaju proveru prostorija kompanije i njenih operativnih procedura od treće strane, na osnovu zahteva standarda.

Principi BRC standarda su:

  • umanjenje mogućnosti dvostrukog ocenjivanja,
  • rad i saradnja sa akreditacionim telima radi obezbeđivanja da proces akreditacije rezultira efektivnom kontrolom i održavanjem standarda,
  • ohrabrivanje “lokalnog” ocenjivanja,
  • obezbeđivanje otvorenosti, transparentnosti i usklađenosti sa trgovinskim zakonima,
  • promocija direktnog učešća vlasnika maloprodaja prilikom razvoja i održavanja sistema, učešćem u odboru za tehnički nadzor,
  • stalno preispitivanje i poboljšanje standarda i pomoćnih procesa.

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu