O nama

Istorijat i koreni
Istorijat TMS-a spaja korene industrijske revolucije, nemačku tradiciju sigurnosti, istočnoevropsku tranziciju ka modernoj privredi i današnje zahteve ekonomije promena.

Istorijat i koreni

     Istorijat TMS-a spaja korene industrijske revolucije, nemačku tradiciju sigurnosti, istočnoevropsku tranziciju ka modernoj privredi i današnje zahteve ekonomije promena.

  • 1866. U Manhajmu nastaje preteča današnjeg TÜV, sa misijom da „progres učini bezbednim“;
  • 1949. Formira se „Jugoinspekt“, kontrolna organizacija sa najvećom tradicijom na ovim prostorima;
  • 1990. se u Ljubljani (Slovenija, tadašnja Jugoslavija) osniva zajedničko preduzeće TÜV Bayern iz Minhena (60%) i Inspekta iz Ljubljane (Jugoinspekt): „TÜV Bayern Sava doo“;
  • 2001. je TÜV Bayern Sava osnovao u Beogradu TÜV Bayern Sava Predstavništvo Beograd;
  • 2006. TÜV Bayern Sava menja ime u TÜV SÜD Sava, a TÜV SÜD AG postaje 100% vlasnik TÜV SÜD Sava;
  • 2010. TÜV SÜD AG iz Minhena formira firmu ćerku TÜV SÜD Serbia doo akvizicijom jedne kontrolne organizacije i pripajanjem dotadašnjeg Predstavništva Beograd;
  • 2013. vrši se Management Buy-Out (MBO). TÜV SÜD Serbia doo menja ime u TMS CEE d.o.o.;
  • 2022. TMS CEE doo započinje saradnju sa TÜV NORD.

TMS (Technical & Management Service) je registrovani i zaštićeni brend.

TMS CEE pruža vrhunske usluge iz TIC segmenta (Testing, Inspection, Certification) 

Podaci o kompaniji:

Pravni zastupnici:

Boško Gavović

Registracioni broj APR: BD 153588/2009

MB: 20575824

PIB: 106312820

Unicredit Bank Srbija A.D.

SWIFT: BACXRSBG

Broj računa: 170-30011198000-68 RSD

Broj računa: 30011198320 EUR

IBAN: RS35170003001119832078

Naš tim

Boško Gavović

Direktor TMS CEE

Aleksandar Kolarević

Izvršni direktor

Tatjana Miljević

Finansijski direktor

Kruna Gavović

Direktor marketinga i TMS Akademije

Ivan Stojčić

Operativni menadžer IS

Andreja Milivojević

Menadžer za razvoj poslovanja

Vladimir Radić

Visoki savetnik direktora

Darko Jovanović

Savetnik direktora za IS

Dragica Milošević

Vodeći auditor

Nemanja Petrović

Auditor MS 1

Mirjana Bajić

Vodeći auditor

Dragan Jovanović

Inspektor IS

Zorana Veličković

Inspektor IS

Marko Maričić

Inspektor IS

Duško Runjaić

Inspektor KM

Danijela Kunarac

Operativni asistent IS

Bojana Stanković Todić

Rukovodilac sertifikacije organske proizvodnje

Irena Đokić

Kontrolor organske proizvodnje

Miljana Dimić

Menadžer kvaliteta MS

Sofija Luković

MS Administrator

Marija Miljković

Koordinator TMS Akademije

Marina Radulović

Finansijski asistent